СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Общественото здраве и обучението на специалистите


Автори:
Теодор Попов

Страници: 212-224

Резюме:


Провеждащата се в нашата страна реформа в системата на здравеопаз- ването налага и нови подходи при подготовката на специалистите в сферата на здравеопазването и на общественото здраве в частност. Изискват се нови, за- вишени критерии и към цялостната организация на учебния процес, по-високо качество при обучението и подготовката на студентите с оглед на оптимизира- нето на тяхната бъдеща професионална реализация, нови стандарти спрямо преподавателите, принципно нови подходи и към структурата, тематиката, ме-тодологията, учебното съдържание, а и към отделните учебни дисциплини (16).


Ключови думи:


Изтегляне


2606 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1464) / Belarus  (1) / Bulgaria  (778) / Canada  (1) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (26) / France  (2) / Germany  (66) / Greece  (2) / Iraq  (1) / Ireland  (2) / Italy  (3) / Netherlands  (1) / Peru  (1) / Portugal  (3) / Russian Federation  (6) / Serbia  (1) / Singapore  (1) / Sweden  (5) / Turkey  (4) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (24) / United States  (201)