СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тестовете като средство за повишаване качеството на дистанционното обучение


Автори:
Мариана Петрова

Страници: 245-264

Резюме:


Като съставна част от процеса на обучение, тестовете влияят на обучението, пораждайки много иновации в контролно-оценъчните процеси в образованието. На свой ред модернизацията на процеса на образованието оказва определено въздействие на тестовите методи за оценка на знанията на обучаемите, преобразува наложилите се традиции, променяйки редица стереотипи и способства за формиране на нови тенденции. В студията се акцентира се върху проблемите при въвеждане на тестовете в стандартния учебен процес, като важен етап от управлението и качеството на образованието.


Ключови думи:


Изтегляне


2423 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Peru  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Romania  (2) / Greece  (10) / United Kingdom  (23) / Europe  (8) / United States  (134) / Germany  (53) / Singapore  (1) / NA (1737) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Bulgaria  (426) / Ireland  (1) / Turkey  (4) / Ukraine  (10)