СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семейството на XXI век като социална институция


Автори:
Пенка Костова

Страници: 46-76

Резюме:


В студията се разработват същността и функциите на семейството като съставна част на институционалната структура на обществото. Очертават се съвременни процеси и тенденции, предизвикателства и дестабилизиращи фактори за брака и семейството. Аргументира се необходимостта от интердисциплинарен подход за изследване на семейството, активизиране на социалната политика за съхранение, закрила и подкрепа на българското семейство и повишаване на възпитателния му потенциал.


Ключови думи:


Изтегляне


13764 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (8298) / Albania  (1) / Austria  (10) / Belgium  (2) / Brazil  (1) / Bulgaria  (4597) / Canada  (2) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (1) / Czech Republic  (2) / Denmark  (2) / Europe  (149) / France  (10) / Germany  (81) / Greece  (10) / Hungary  (1) / India  (1) / Iraq  (2) / Ireland  (9) / Italy  (1) / Luxembourg  (6) / Macedonia  (6) / Netherlands  (2) / Norway  (1) / Poland  (4) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (20) / Serbia  (2) / Singapore  (2) / Spain  (6) / Sweden  (2) / Switzerland  (1) / Turkey  (9) / Ukraine  (24) / United Kingdom  (55) / United States  (432) / Uzbekistan  (1) / Vietnam  (1)