СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемният подход в обучението по информационни технологии


Автори:
Мариана Николова
Гергана Маркова

Страници: 120-134

Резюме:


Докладът разглежда проблемното обучение като дидактически метод и психологическите аспекти при неговото прилагане в часовете по ИТ. Представено е ръководство за разработване на проекти от ученици, където творчески се използват получените знания и умения при решаване на практически задачи. Така се развиват способностите на обучаемите и се предизвиква допълнителен интерес към темата.


Ключови думи:


Изтегляне


2411 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (24) / United States  (157) / Germany  (58) / Singapore  (1) / NA (1879) / Russian Federation  (6) / China  (5) / Austria  (1) / Bulgaria  (261) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)