СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2012 / Том 20 / Брой 1

Статии

Видни търновски учители
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 489 от 21.4.2017 г.)

Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 641 от 21.4.2017 г.)

Английският правопис в начална училищна възраст
Пенка Кънева

(изтегляния 611 от 21.4.2017 г.)

Компютърни дидактически игри
Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 749 от 21.4.2017 г.)