СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Писменият преразказ като езиков текст
Мариана Мандева

(изтегляния 688 от 21.10.2016 г.)

Понятието величина
Николай Колев

(изтегляния 1565 от 21.10.2016 г.)

Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 689 от 21.10.2016 г.)

Приемане на смъртта и социалната подкрепа
Красимира Петрова

(изтегляния 656 от 21.10.2016 г.)

Нови методи на преподаване
Веселина Петрова

(изтегляния 601 от 21.10.2016 г.)