СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2013 / Том 21 / Брой 2

Статии

Психология на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров
Мариана Няголова Живко Карапенчев

(изтегляния 1176 от 21.10.2016 г.)

Техники за писмено преразказване в началните класове
Мариана Мандева

(изтегляния 821 от 21.10.2016 г.)

Типове реч и обучението по писмено преразказване
Мариана Мандева

(изтегляния 1095 от 21.10.2016 г.)

Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 769 от 2.11.2016 г.)

Изработване на правила в групи за социална подкрепа
Красимира Петрова

(изтегляния 936 от 2.11.2016 г.)

Проблеми на следдипломното обучение
Веселина Петрова

(изтегляния 477 от 2.11.2016 г.)