СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2016 / Том 24 / Брой 1

Статии

Концепцията на приобщаващото образование
Петя Марчева

(изтегляния 1949 от 30.6.2016 г.)

Кейс методът в екологичното образование на децата
Петя Конакчиева

(изтегляния 1012 от 30.6.2016 г.)

Изследване интересите и отношението на ученици от начален етап към спортни занимания
Милена Алексиева Мирослава Петкова

(изтегляния 1067 от 30.6.2016 г.)

Към проблема за миграцията на младите хора в България
Любомира Попова

(изтегляния 804 от 30.6.2016 г.)

Предучилищното възпитание в Русия
Олга Зверева

(изтегляния 617 от 30.6.2016 г.)

Информационна система „E-ПРЕПОДАВАТЕЛ”
Лъчезар Лазаров

(изтегляния 688 от 30.6.2016 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 407 от 26.7.2018 г.)