СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 651 от 13.12.2018 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 552 от 14.12.2018 г.)

Съдържание

(изтегляния 594 от 14.12.2018 г.)

Двигателна активност и интерес към спорта на 11–12-годишни ученици
Стефания Беломъжева-Димитрова Димитър Димитров

(изтегляния 605 от 14.12.2018 г.)

Теоретико-практически основи на професионално-практическата подготовка на магистрите
Наталия Мачинска Мария Олийник Инна Перепелюк

(изтегляния 494 от 14.12.2018 г.)

Концепция за професионалната подготовка на началните учители
Наталия Никула Алена Шулга Олеся Олеиник

(изтегляния 582 от 14.12.2018 г.)

Феноменът „РЕФЛЕКСИЯ“ в педагогическите интерпретации
Мариана Марусинец

(изтегляния 736 от 14.12.2018 г.)

Социално-психологически детерминанти на синдрома “BURNOUT” при учителите
Галина Фесун Татяна Канивец

(изтегляния 561 от 14.12.2018 г.)

Проучване на мнението на спортуващите „Баскетбол 3х3“
Данаил Киров

(изтегляния 703 от 14.12.2018 г.)

Изследване на спортната подготовка при 13–14-годишни бадминтонисти
Мирослава Петкова Васил Василев

(изтегляния 558 от 14.12.2018 г.)

Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика
Анна Стоева Силвия Върбанова Юлиана Дошкова-Тодорова

(изтегляния 653 от 14.12.2018 г.)

Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Десислава Попова

(изтегляния 1002 от 14.12.2018 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 700 от 14.12.2018 г.)

Authors in This Issue

(изтегляния 428 от 11.3.2019 г.)