СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 917 от 13.12.2018 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 810 от 14.12.2018 г.)

Съдържание

(изтегляния 860 от 14.12.2018 г.)

Двигателна активност и интерес към спорта на 11–12-годишни ученици
Стефания Беломъжева-Димитрова Димитър Димитров

(изтегляния 975 от 14.12.2018 г.)

Теоретико-практически основи на професионално-практическата подготовка на магистрите
Наталия Мачинска Мария Олийник Инна Перепелюк

(изтегляния 780 от 14.12.2018 г.)

Концепция за професионалната подготовка на началните учители
Наталия Никула Алена Шулга Олеся Олеиник

(изтегляния 903 от 14.12.2018 г.)

Феноменът „РЕФЛЕКСИЯ“ в педагогическите интерпретации
Мариана Марусинец

(изтегляния 1202 от 14.12.2018 г.)

Социално-психологически детерминанти на синдрома “BURNOUT” при учителите
Галина Фесун Татяна Канивец

(изтегляния 879 от 14.12.2018 г.)

Проучване на мнението на спортуващите „Баскетбол 3х3“
Данаил Киров

(изтегляния 1040 от 14.12.2018 г.)

Изследване на спортната подготовка при 13–14-годишни бадминтонисти
Мирослава Петкова Васил Василев

(изтегляния 858 от 14.12.2018 г.)

Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика
Анна Стоева Силвия Върбанова Юлиана Дошкова-Тодорова

(изтегляния 987 от 14.12.2018 г.)

Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Десислава Попова

(изтегляния 1493 от 14.12.2018 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 1057 от 14.12.2018 г.)

Authors in This Issue

(изтегляния 735 от 11.3.2019 г.)