Формиране на готовност в бъдещите педагози за приложение на иновационните технологии в професионалната дейност


Катерина Балаева Мария Комисарик Татяна Федирчик

Резюме:

The research is devoted to the problem of training future educators of preschool educational establishments to use innovative technologies in professional activities. The current status of preparation of educators of preschool educational establishments to use innovative technologies in professional activity in Ukraine and abroad; the essence of the definitions; the criteria, indicators and levels are personal readiness of the future educators of preschool educational have been clarified; functional model of training future educators to use innovative technologies in the educational process of preschool children has been worked.

Ключови думи:

the readiness of future educators of preschool educational establishments to use innovative technologies in professional activity, structural components of readiness, criteria, model, innovative competence of preschool teacher.

Изтегляне


166 изтегляния от 14.12.2018 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / India / Netherlands / Norway / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States