СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2020 / Том 28 / Брой 1

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 387 от 3.6.2020 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 289 от 3.6.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 416 от 3.6.2020 г.)

Индикаторы оценки компетенций преподавателя вуза
Роза Богоудинова Айслу Абдулхакова Светлана Бородина
DOI: https://doi.org/10.54664/APRF1969
(изтегляния 256 от 3.6.2020 г.)

Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices
Katerina Zlatkova-Doncheva Desislava Popova Karina Gospodinova
DOI: https://doi.org/10.54664/LYHU5258
(изтегляния 319 от 3.6.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 303 от 3.6.2020 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 324 от 3.6.2020 г.)