СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2020 / Том 28 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 105 от 3.6.2020 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 101 от 3.6.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 144 от 3.6.2020 г.)

Индикаторы оценки компетенций преподавателя вуза
Роза Богоудинова, Айслу Абдулхакова, Светлана Бородина
(изтегляния 88 от 3.6.2020 г.)

Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices
Katerina Zlatkova-Doncheva, Desislava Popova, Karina Gospodinova
(изтегляния 98 от 3.6.2020 г.)

За проф. д-р Георги Бижков – с признателност и уважение
Мариела Тодорова-Колева
(изтегляния 97 от 3.6.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 114 от 3.6.2020 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 115 от 3.6.2020 г.)