СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 271 от 21.12.2020 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 298 от 21.12.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 446 от 21.12.2020 г.)

Differences in body composition between three groups of students.
Linda Zeqiri Daniela Stojmanovska Georgi Georgiev
DOI: https://doi.org/10.54664/ZSWQ8143
(изтегляния 221 от 21.12.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 361 от 21.12.2020 г.)

Authors in this issue

(изтегляния 313 от 21.12.2020 г.)