СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът за спонтанността на детското творчество в контекста на педагогическите възгледи на експресивния абстракционист Марк Ротко


Автори:
Галина Николова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 204-210
DOI: https://doi.org/10.54664/EPDP6997

Резюме:


The research is studies the spontaneity and expressiveness of children’s art and is based on the views of Mark Rothko. The pedagogical methods of the abstract expressionist, aimed at preserving the immediacy of the pictorial expression, are relevant and applicable today. The study offers a methodology for the development of color perception and color abilities of the preschool child, which fits into the context of Rothko’s pedagogical views.


Ключови думи:

spontaneity; children’s creativity; abstract expressionism; color

Изтегляне


323 изтегляния от 21.12.2020 г.