СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субектната активност в педагогическото взаимодействие – условие за развитие на комуникация, реч и език в предучилищна възраст


Автори:
Деляна Чуховска Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 211-216
DOI: https://doi.org/10.54664/WPGV9442

Резюме:


The paper presents the results of a study focused on the development of speech in the educational process in kindergarten. The results are interpreted in the context of significant pedagogical and social determinants that determine the integrative connections between communication, speech and language. They are shared as grounds for developing educational-applied models for stimulating the subjective activity through group communication.


Ключови думи:

connected speech; language; social development; communicative competence.

Изтегляне


569 изтегляния от 21.12.2020 г.