СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 384 от 21.12.2020 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 406 от 21.12.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 560 от 21.12.2020 г.)

Differences in body composition between three groups of students.
Linda Zeqiri Daniela Stojmanovska Georgi Georgiev
DOI: https://doi.org/10.54664/ZSWQ8143
(изтегляния 324 от 21.12.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 497 от 21.12.2020 г.)

Authors in this issue

(изтегляния 431 от 21.12.2020 г.)