СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2021 / Том 29 / Брой 2

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 334 от 23.12.2021 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 261 от 23.12.2021 г.)

Съдържание

(изтегляния 318 от 23.12.2021 г.)

Медиалингвистика и (чуждо)езиково обучение
Антон Гецов Силвия Великова
DOI: https://doi.org/10.54664/RTDZ1478
(изтегляния 492 от 23.12.2021 г.)

Projects in Computer Science Training – An Example with Numerical Series
Ivaylo Donchev Gabriela Chotova
DOI: https://doi.org/10.54664/AIFZ2054
(изтегляния 228 от 23.12.2021 г.)

Ниво на здравна компетентност на 14–19-годишни ученици
Анелия Козлева Стефания Беломъжева-Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/CIDQ2543
(изтегляния 262 от 23.12.2021 г.)

Explosive Leg Power and Flexibility in School Children Aged 6–8 Years
Fidanka Vasileva Angjel Vasilev Raquel Llado Georgi Georgiev
DOI: https://doi.org/10.54664/LMRK8404
(изтегляния 240 от 23.12.2021 г.)

Development of Speed and Speed Reaction in Parallympics Swimmers
Ayris Ahmedova Stefaniya Belomazheva-Dimitrova
DOI: https://doi.org/10.54664/BUEQ2474
(изтегляния 263 от 23.12.2021 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 315 от 23.12.2021 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 231 от 23.12.2021 г.)