СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Таксономичен анализ на учебната програма по Български език при ученици с нарушения в интелектуалното развитие


Автори:
Мария Валявичарска Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Страници: 206-212
DOI: https://doi.org/10.54664/ZGFU3706

Резюме:


In the context of inclusive education, students with intellectual development disorders can be found very often at mainstream schools. Therefore, it is necessary to develop different models and didactic materials to help teachers deal with such students. The report attempts to compare the curriculum in Bulgarian language for Grade 4 to Bloom’s taxonomy. The ultimate goal is to achieve maximum facilitation of teachers and preparation of accessible teaching materials for students with intellectual development disorders.


Ключови думи:

taxonomy; Bulgarian language; intellectual disorders

Изтегляне


256 изтегляния от 23.12.2021 г.