СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклорни игри с пеене на английски език в заниманията по интереси в началното училище


Автори:
Пенка Кънева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 223-228
DOI: https://doi.org/10.54664/SYIE9523

Резюме:


The report discusses traditional singing games in English and the benefits of their use in teaching English as a foreign language, especially in teaching modules developed according to the interests of primary school students. A review of scholarly articles has been made and some conclusions about using singing games in teaching and learning English as a foreign language has been presented.


Ключови думи:

traditional singing games; benefits; TEFL (YL)

Изтегляне


231 изтегляния от 23.12.2021 г.