БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2019 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 93 от 8.6.2020 г.)

Предговор
(изтегляния 77 от 8.6.2020 г.)

Обредно лекуване с вода при бездетство у българите
Илияна Ганчева
(изтегляния 115 от 8.6.2020 г.)

Τροφη или за храненето в Древна Гърция
Ваня Лозанова-Станчева
(изтегляния 86 от 8.6.2020 г.)

"Еснафът без мисия не е еснаф" - генезис на цеховата структура
Десислава Димитрова
(изтегляния 196 от 8.6.2020 г.)

Обръщението елкаб като задължителен елемент в османските документи
Мийрям Салим, Вежди Хасан
(изтегляния 91 от 8.6.2020 г.)

За произхода на 42 неясни или спорни фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 73 от 8.6.2020 г.)

Transformãri sintactice în cadrul frazei din traducerile literare bulgaro-române
Силвия Михайлеску
(изтегляния 69 от 8.6.2020 г.)

Етикетният език в говора на село Шищавец (Р Албания)
Миранда Бело
(изтегляния 64 от 8.6.2020 г.)

Geopolitical Assessment of Cultural Diffusion in the Moscopole (Voskopoja) of the 18th Century
Арбен Белба
(изтегляния 64 от 9.6.2020 г.)

Хърватският сабор и идеята за субдуализъм (1914-1918 г.)
Пресиян Конакчиев
(изтегляния 71 от 9.6.2020 г.)

Градски туризам као елемент урбане регенерациje подграђа Петроварадинске тврђаве
Вук Гарача, Светлана Вукосав, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 54 от 9.6.2020 г.)

Delatnost ekonomski aktivnog stanovništva pojedinih etnièkih grupa na prostoru severne regije Srbije (region Vojvodine)
Milka Bubalo-Živkovič, Tamara Lukič, Bojan Đerčan
(изтегляния 815 от 9.6.2020 г.)

Геодемографска характеристика на Република Турция
Лейла Шефкъ
(изтегляния 57 от 9.6.2020 г.)

Евалуациjа стања и аспекти туристичког уређења обjeката и индустриjског наслеђа у Бачкоj (Воjводина)
Светлана Вукосав, Вук Гарача, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 43 от 9.6.2020 г.)

Културното наследство в региона на планината Тродос
Поля Постомпирова
(изтегляния 72 от 9.6.2020 г.)

Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж
Галин Петров
(изтегляния 63 от 9.6.2020 г.)

Някои особености на самовъзстановяването на ландшафтите в България
Никола Тодоров, Мария Петрова
(изтегляния 52 от 9.6.2020 г.)

Частните училища в Кърджалийски регион (1919-1939 г. )
Мустафа Емурла
(изтегляния 101 от 9.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 49 от 9.6.2020 г.)