БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2019 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 18 от 8.6.2020 г.)

Предговор
(изтегляния 19 от 8.6.2020 г.)

Обредно лекуване с вода при бездетство у българите
Илияна Ганчева
(изтегляния 10 от 8.6.2020 г.)

Τροφη или за храненето в Древна Гърция
Ваня Лозанова-Станчева
(изтегляния 11 от 8.6.2020 г.)

"Еснафът без мисия не е еснаф" - генезис на цеховата структура
Десислава Димитрова
(изтегляния 8 от 8.6.2020 г.)

Обръщението елкаб като задължителен елемент в османските документи
Мийрям Салим, Вежди Хасан
(изтегляния 8 от 8.6.2020 г.)

За произхода на 42 неясни или спорни фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 9 от 8.6.2020 г.)

Transformãri sintactice în cadrul frazei din traducerile literare bulgaro-române
Силвия Михайлеску
(изтегляния 10 от 8.6.2020 г.)

Етикетният език в говора на село Шищавец (Р Албания)
Миранда Бело
(изтегляния 8 от 8.6.2020 г.)

Geopolitical Assessment of Cultural Diffusion in the Moscopole (Voskopoja) of the 18th Century
Арбен Белба
(изтегляния 7 от 9.6.2020 г.)

Хърватският сабор и идеята за субдуализъм (1914-1918 г.)
Пресиян Конакчиев
(изтегляния 8 от 9.6.2020 г.)

Градски туризам као елемент урбане регенерациje подграђа Петроварадинске тврђаве
Вук Гарача, Светлана Вукосав, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 7 от 9.6.2020 г.)

Delatnost ekonomski aktivnog stanovništva pojedinih etnièkih grupa na prostoru severne regije Srbije (region Vojvodine)
Milka Bubalo-Živkovič, Tamara Lukič, Bojan Đerčan
(изтегляния 8 от 9.6.2020 г.)

Геодемографска характеристика на Република Турция
Лейла Шефкъ
(изтегляния 12 от 9.6.2020 г.)

Евалуациjа стања и аспекти туристичког уређења обjeката и индустриjског наслеђа у Бачкоj (Воjводина)
Светлана Вукосав, Вук Гарача, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 7 от 9.6.2020 г.)

Културното наследство в региона на планината Тродос
Поля Постомпирова
(изтегляния 11 от 9.6.2020 г.)

Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж
Галин Петров
(изтегляния 8 от 9.6.2020 г.)

Някои особености на самовъзстановяването на ландшафтите в България
Никола Тодоров, Мария Петрова
(изтегляния 7 от 9.6.2020 г.)

Частните училища в Кърджалийски регион (1919-1939 г. )
Мустафа Емурла
(изтегляния 9 от 9.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 10 от 9.6.2020 г.)