СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 106 от 4.7.2019 г.)

Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс
Екатерина Салкова Янко Ройчев
(изтегляния 241 от 4.7.2019 г.)

Електронна идентификация
Ивайло Николов
(изтегляния 143 от 4.7.2019 г.)

Органи по управление на горите
Милена Личева
(изтегляния 137 от 4.7.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 157 от 4.7.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 131 от 4.7.2019 г.)