СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 69 от 4.7.2019 г.)

Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс
Екатерина Салкова Янко Ройчев
(изтегляния 105 от 4.7.2019 г.)

Електронна идентификация
Ивайло Николов
(изтегляния 89 от 4.7.2019 г.)

Органи по управление на горите
Милена Личева
(изтегляния 91 от 4.7.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 90 от 4.7.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 67 от 4.7.2019 г.)