СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 669 от 4.7.2019 г.)

Електронна идентификация
Ивайло Николов
DOI: https://doi.org/10.54664/UWPE8366
(изтегляния 823 от 4.7.2019 г.)

Органи по управление на горите
Милена Личева
DOI: https://doi.org/10.54664/JLNB8737
(изтегляния 792 от 4.7.2019 г.)

За авторите

(изтегляния 930 от 4.7.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 729 от 4.7.2019 г.)