СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 161 от 4.7.2019 г.)

Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс
Екатерина Салкова Янко Ройчев
(изтегляния 381 от 4.7.2019 г.)

Електронна идентификация
Ивайло Николов
(изтегляния 198 от 4.7.2019 г.)

Органи по управление на горите
Милена Личева
(изтегляния 193 от 4.7.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 240 от 4.7.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 240 от 4.7.2019 г.)