СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 93 от 4.7.2019 г.)

Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс
Екатерина Салкова Янко Ройчев
(изтегляния 159 от 4.7.2019 г.)

Електронна идентификация
Ивайло Николов
(изтегляния 129 от 4.7.2019 г.)

Органи по управление на горите
Милена Личева
(изтегляния 119 от 4.7.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 128 от 4.7.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 89 от 4.7.2019 г.)