СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Косвен съдебен надзор върху нормативните административни актове


Автори:
Наталия Генова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 76-79

Резюме:

The following article focuses on the controversial in theory and practice problem of the possibility for the administrative court to exercise indirect judicial control of normative administrative act. An analysis of the case law has been made and attitude have been taken.


Ключови думи:

the normative (bylaw) administrative act, direct and indirect supervision, Administrative Court, legality.

Изтегляне


215 изтегляния от 4.7.2019 г.