СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на българското обичайно наказателно право след Освобождението


Автори:
Нели Радева УНСС, България

Страници: 95-101

Резюме:

After the Liberation, the application of the Bulgarian customary criminal law was limited. It is a source of our criminal law along with the Turkish Criminal Law. Bulgarian customary criminal law makes certain adjustments in the Bulgarian legislation. The Bulgarian legislature also considers the rules of customary law.


Ключови думи:

customary criminal law, Criminal law, reception, observance, crime.

Изтегляне


175 изтегляния от 4.7.2019 г.