СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Решението по делото за електрическата компания на София и България (Белгия срещу България) в практиката на Международния съд на ООН


Автори:
Гергана Гозанска Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 102-108

Резюме:

The judgment of the case concerning the Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Belgium v. Bulgaria) of the Permanent Court of International Justice is applicable in the practice of the International Court of Justice in two cases. These cases are the case concerning the Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India) and the case concerning the Certain Property (Liechtenstein v. Germany). This article examines three cases and makes comparison of the grounds for jurisdiction, the preliminary objections in view of the reservation ratione temporis and the judgments.


Ключови думи:

The case concerning the Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Belgium v. Bulgaria), International Court of Justice.

Изтегляне


186 изтегляния от 4.7.2019 г.