СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За целта на временните мерки, постановявани от Съда на Европейския съюз


Автори:
Илиян Байчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 109-113

Резюме:

The article analyses the purpose of interim measures ordered by the CJEU. On one hand, it presents the restrictions limiting the CJEU, which are determined by this purpose. On the other hand, it also illustrates the vast discretionary powers the purpose grants the court within the procedure for adjudication of interim measures.


Ключови думи:

Interim measures, European Union procedural law, Court of Justice of the European Union.

Изтегляне


196 изтегляния от 4.7.2019 г.