Научен живот. Информация за конференция, проведена в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Десислава Давидкова-Димитрова Янка Тянкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


62 изтегляния от 4.7.2019 г.
Bulgaria / China / France / Germany / Russian Federation / United States