СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научен живот. Информация за конференция, проведена в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Автори:
Десислава Давидкова-Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Янка Тянкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 114-116

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


247 изтегляния от 4.7.2019 г.