СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работата на списание “De Jure”


Автори:
Страници: 121-122

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 4.7.2019 г.