СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основанието за възобновяване на административнонаказателните производства по чл. 70, б. „д“ от ЗАНН


Автори:
Изабела Чакърова-Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 34-38

Резюме:

The subject of this article is the grounds for resumption of the administrative penal proceedings in accordance with art. 70, letter “e” of the Law for the administrative offences and sanctions. The text presents a detailed analysis of the stipulations of the above stated law. It also compares the new grounds in accordance with art. 70, letter “e” of the Law for the administrative offense and sanctions to the grounds in accordance with art. 70, letter “d”, as well as in the context of the stipulations in Penal Procedure Code and the related provisions. A distinction is drawn between the field of application of the new grounds in accordance with art. 70, letter “e” and the grounds in accordance with art. 70, letter “d”.


Ключови думи:

grounds for resumption, administrative penal proceedings, art. 70, letter “e” of the Law for the administrative offences and sanctions, the „non bis in idem“ principle.

Изтегляне


257 изтегляния от 4.7.2019 г.