СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Aдминистративно наказване в областта на обществените поръчки


Автори:
Милка Ламбева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 69-75

Резюме:

This article aims to examine the main administrative punishment in the field of public procurement.The subject of the article are: how the general principles of administrative penal law are incorporated in the Public Procurement Act; the subjects of administrative and criminal liability for public procurement infringements; the composition of administrative violations in the sphere of public procurement and the penalties provided for them and the procedure for establishing administrative violations in the sphere of public procurement and imposing of administrative penalties.


Ключови думи:

procurement; PUBLIC procurement act; entities; executor; administrative violation; administrative punishment; subject of administrative criminal law; control; principles; an act establishing an administrative violation; punitive decree.

Изтегляне


209 изтегляния от 4.7.2019 г.