СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2021 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 507 от 10.12.2021 г.)

За авторите

(изтегляния 676 от 10.12.2021 г.)

About the Authors

(изтегляния 399 от 10.12.2021 г.)