БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Теорията на Георг-Хенрик фон Рихт за кризата на разума. Ролята на „безсилния“ оптимизъм и „провокативния“ песимизъм като modus vivendi


Автори:
Силвия Серафимова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


172 изтегляния от 26.11.2018 г.