БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Трафикът на хора с цел експлоатация като социално-етично явление: същност и особености


Автори:
Свилен Цветков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 26.11.2018 г.