Трафикът на хора с цел експлоатация като социално-етично явление: същност и особености


Свилен Цветков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


138 изтегляния от 26.11.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States