БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 55 от 25.12.2019 г.)

За предизвикателствата и перспективите във философията
Георги Белогашев
(изтегляния 51 от 25.12.2019 г.)

Етиката на грижата: прочити и перспективи
Татяна Батулева
(изтегляния 77 от 25.12.2019 г.)

Равнопоставеност на половете в германската християндемокрация
Венцислав Георгиев
(изтегляния 55 от 25.12.2019 г.)

Стратегия на продажбите
Анатолий Асенов
(изтегляния 56 от 25.12.2019 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 67 от 25.12.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 50 от 25.12.2019 г.)