БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 96 от 25.12.2019 г.)

За предизвикателствата и перспективите във философията
Георги Белогашев
(изтегляния 93 от 25.12.2019 г.)

Етиката на грижата: прочити и перспективи
Татяна Батулева
(изтегляния 137 от 25.12.2019 г.)

Равнопоставеност на половете в германската християндемокрация
Венцислав Георгиев
(изтегляния 89 от 25.12.2019 г.)

Стратегия на продажбите
Анатолий Асенов
(изтегляния 94 от 25.12.2019 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 125 от 25.12.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 89 от 25.12.2019 г.)