БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2020 / Том 28 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 53 от 15.7.2020 г.)

Теоретические основы социального психоанализа
Людмила Сторижко
(изтегляния 44 от 15.7.2020 г.)

Лингвистична интелигентност
Полина Георгиева
(изтегляния 41 от 15.7.2020 г.)

Езикът в процеса на стигматизация на лица с увреждания
Анна Ройдева
(изтегляния 35 от 15.7.2020 г.)

Лична ценност и лична сигурност
Деян Хаджийски
(изтегляния 39 от 15.7.2020 г.)

Russians and Poles: Mutual Stereotypes in Historical Projection
Tatiana Smolina Alla Melnikova
(изтегляния 39 от 15.7.2020 г.)

Емпатия и личност при лекари в денталната медицина
Борислав Василев
(изтегляния 26 от 15.7.2020 г.)

Психология на усмивката в естетичната стоматология
Томе Тасевски
(изтегляния 25 от 15.7.2020 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 46 от 15.7.2020 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 33 от 15.7.2020 г.)