Diogenes
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Психологически аспекти на уменията за създаване на лична социална мрежа при младежи, напускащи социална институция


Authors:
Daniela Tasevska St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Pages: 89-100

Abstract:


Keywords:


Download


310 downloads since 13.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Iraq / Portugal / Russian Federation / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States