СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Молитва на Григорий мних и презвитер към Светото причастие


Автори:
Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 398-404

Резюме:

The study adds an unknown prayer of Gregory, monk and presbyter, to the corpus of prayers uttered while performing the Holy Communion. The supposed author is Gregory Tsamblak. The Moscow transcript is part of Kanonnik dated to the 17th century – RGB – f. 304.І, No. 284.


Ключови думи:

prayer, communion, Eucharist, Old Bulgarian literature.

Изтегляне


208 изтегляния от 5.6.2018 г.