СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

AD GLORIAM: На Иван Лазаров по случай 60-годишния му юбилей


Автори:
Иван Тютюнджиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 267-269

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 5.6.2018 г.