СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 497-497

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


152 изтегляния от 5.6.2018 г.