СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

AD GLORIAM: На какво ни учи историята? Интервю с доц. Иван Лазаров


Автори:
Драгомир Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Николай Хрисимов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 270-275

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


193 изтегляния от 5.6.2018 г.