СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към оформяне на материалите за публикуване в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 498-505

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


151 изтегляния от 5.6.2018 г.