СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи - Издание на Историческия факултет Том ХХVI (2018), Книжка 2


Автори:
Страници: 301-304

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


504 изтегляния от 18.12.2018 г.