СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложения към: Планировка и архитектурен облик на canabae legionum по Рейнския и Дунавския лимес през I–III в.


Автори:
Ева Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 425-434

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


499 изтегляния от 18.12.2018 г.