СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложения към: Археологически данни за българо-византийските отношения през Ранното средновековие от територията на днешна Южна България (VII – третата четвърт на X в.) (Борис Борисов)


Автори:
Страници: 435-440

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


301 изтегляния от 18.12.2018 г.