Ново изследване за военната кампания на Наполеон в Русия през 1812 г. (Вл. Н. Земцов, Наполеон в России: социокультурная история войны и оккупации. Москва, 2018, 423 с.)


Христо Глушков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


182 изтегляния от 18.12.2018 г.
Belarus / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States