СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

В памет на проф. д-р Васил Георгиев Дойков (1930–2018)


Автори:
Румен Янков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 555-556

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


306 изтегляния от 18.12.2018 г.