СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


189 изтегляния от 18.12.2018 г.