Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности


Юлиян Великов

Резюме:

Изучаването на раннохристиянската епоха предлага възможност да се открои начинът, по който светите отци и църковни писатели се противопоставят на езическата (гръко-римска) и еврейската аргументация против християнството. Настоящото изложение насочва вниманието към трима от тях – християнските апологети Аристид, свети Юстин Философ и Мъченик и Атинагор, чието присъствие в предлаганата защитата на християнството през II век очертава различния подход, чрез който избират да достигнат до решаването на едно и също апологетическо уравнение – адекватна защита на християнството.

Ключови думи:

ранна християнска апологетика (II век), Аристид, свети Юстин Философ и Мъченик, Атинагор.

Изтегляне


178 изтегляния от 18.12.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / India / Romania / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States