СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2020 / Том 28 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 633 от 30.6.2020 г.)

The Menakibnames in Balkan Researches: The Case of Seyit Ali Sultan and his Menakib
Ahmet Tasgin Ahmet Simsek Oner Atay
DOI: https://doi.org/10.54664/WADO2374
(изтегляния 586 от 30.6.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 645 от 30.6.2020 г.)