СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Киното в Пловдив от 1944 до средата на 60-те години на ХХ в.


Автори:
Методи Крумов Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 124-138

Резюме:

This article presents a brief history of Plovdiv’s cinemas from 1944 to the mid-1960s. It follows the fortune of Plovdiv’s movie theatres and the occurrence of new ones. The text gives information about the program, the number of movie screenings and also the number of visitors.


Ключови думи:

Plovdiv; cinema; history; movies; socialism

Изтегляне


68 изтегляния от 30.6.2020 г.