СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Овъглен текстил от некропола на църква № 2 в Дръстър (Гроб № 192)


Автори:
Иван Чокоев Регионалния исторически музей – Велико Търново, България

Страници: 141-152

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


53 изтегляния от 30.6.2020 г.